• ස්ථානය
    අංක 238 දකුණු ටොන්ග්බායි පාර, ෂොන්ග්යුවාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්ග්ෂු, චීනය
  • අප අමතන්න
    +86-13526863785
  • වේලාව
    සඳු-සිකු: 9:00-ප.ව. 6:00 (කරුණාකර වැඩ නොකරන වේලාවට අපට පණිවිඩ තබන්න)
  • WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!