අප අමතන්න - හෙනාන් ප්රදේශයේ Suyuan Lanning කම්පැනි ලිමිටඩ්
 • ස්ථානය
  No.238, දකුණු Tongbai පාර, Zhongyuan දිස්ත්රික්, Zhengzhou, චීනය
 • අපිට කතා
  + 86-13526863785
 • නියමිත වේලාව
  සඳු-සිකු: 9: 00 am-6: 00pm (කරුණාකර අපට nonworking වේලාව මත පණිවුඩ තබන්න)
 • හෙනාන් ප්රදේශයේ SUYUAN LANNING තාක්ෂණ සමාගම. ලිමිටඩ්,

  ලිපිනය

  No.238, දකුණු Tongbai පාර, Zhongyuan දිස්ත්රික්, Zhengzhou, චීනය

  ටීනා

  දුරකථන: + 86-13525577283

  විද්යුත් තැපෑල: tina@sywasterecycle.com

  ජැක්

  දුරකථන: + 86-13683711610

  විද්යුත් තැපෑල: jack@sywasterecycle.com

  ජුලී

  දුරකථන: + 86-13526863785

  විද්යුත් තැපෑල: julie@sywasterecycle.com

  අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?


  WhatsApp Online Chat !