• ස්ථානය
  අංක 238 දකුණු ටොන්ග්බායි පාර, ෂොන්ග්යුවාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්ග්ෂු, චීනය
 • අප අමතන්න
  +86-13526863785
 • වේලාව
  සඳු-සිකු: 9:00-ප.ව. 6:00 (කරුණාකර වැඩ නොකරන වේලාවට අපට පණිවිඩ තබන්න)
 • ප්ලාස්ටික් කුඩු

  WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!