• ස්ථානය
    No.238, දකුණු Tongbai පාර, Zhongyuan දිස්ත්රික්, Zhengzhou, චීනය
  • අපිට කතා
    + 86-13526863785
  • නියමිත වේලාව
    සඳු-සිකු: 9: 00 am-6: 00pm (කරුණාකර අපට nonworking වේලාව මත පණිවුඩ තබන්න)
  • WhatsApp Online Chat !